Varning för blodprodukten "First Immune”

den 13 februari 2015

Läkemedelsverket varnar för all användning av produkter märkta ”GcMAF”/”First Immune”. Produkterna, som sålts via europeiska webbsidor och kan ha sålts på svenska webbplatser, är inte godkända som läkemedel och kan innehålla material från blod som kan vara förorenat. Produkterna kan vara i form av injektionsvätskor, stolpiller, plåster eller tabletter.

I början på februari varnade den brittiska läkemedelsmyndigheten för produkterna efter en inspektion av anläggningen där produkterna produceras. Myndigheten befarar att de kan vara förorenade. Det blod- och plasmamaterial som har använts för att tillverka produkterna är inte avsett att ges till människor.

Produkterna är inte godkända som läkemedel men har sålts via internet från olika europeiska webbplatser. Säljarna hävdar att produkterna kan bota exempelvis cancer, hiv och autism. Kvalitet, säkerhet och effekt av produkterna är okänd. Produkterna kan vara farliga för hälsan.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Elin Maria Gustafsson, utredare
Kontroll av läkemedelsprodukter
och narkotika
018-17 46 58

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies