E-utbildning om biverkningsrapportering

den 25 juni 2015

Hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i säkerhetsarbetet med läkemedel eftersom de ska rapportera misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har nu tagit fram ett utbildningsmaterial som ska öka kunskapen om hur man rapporterar biverkningar.

Läkemedelsverket har ansvar för att hälso- och sjukvård känner till att läkemedelsbiverkningar ska rapporteras till myndigheten. Det EU-gemensamma säkerhetsarbetet kring godkända läkemedel förändrades 2012 och en e-utbildning har därför tagits fram i samverkan med regionala biverkningscentra inom universitetslandstingen.

Materialet är tänkt att användas vid olika utbildningar av hälso- och sjukvårdspersonal både inom grund- och fortbildning.

Utbildningsmaterialet förklarar och besvarar frågor kring varför, vad, hur och vem som kan eller ska biverkningsrapportera. Den belyser även rapporteringens betydelse för läkemedelssäkerheten och ger en inblick i regelverket kring denna verksamhet.

Utbildningen genomförs som en självstudie och finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Kerstin Jansson
Enhetschef
Läkemedelssäkerhet
018-17 48 59

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies