EMA vill veta vad barn och ungdomar tycker om läkemedel

den 30 april 2015

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA genomför just nu en undersökning om vad europeiska barn och ungdomar i åldern 10-18 år tycker om att använda mediciner och att delta i läkemedelsundersökningar. Syftet är att bättre kunna anpassa läkemedel och läkemedelsutveckling till barns och ungdomars behov.

Avdelningen för barnläkemedel vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) har skapat en enkät som syftar till att få reda på vad europeiska barn och ungdomar i åldern 10-18 år tycker om att använda olika typer av mediciner samt vad de skulle tycka om att delta i en läkemedelsundersökning (klinisk prövning).

EMA vill vända sig både till friska barn/ungdomar och till barn/ungdomar med sjukdomar i åldern 10-18 år. Enkäten kommer skickas ut till samtliga EU-länder. Informationen kommer att användas av EMA i arbetet för att förbättra tillgången på effektiva och säkra läkemedel till barn och att de, liksom utvecklingen av läkemedel, anpassas till barns och ungdomars behov.

Eventuella frågor kan skickas via e-post till children@ema.europa.eu eller via vanlig post till:

Benjamin Pelle
Paediatric Medicines Office
European Medicines Agency
30 Churchill Place
London E14 5EU, United Kingdom

EMA önskar få in svar på enkäten senast den 30 maj 2015.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Ninna Gullberg
specialistläkare. Med. Dr.
Läkemedelsanvändning
018-17 82 68

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies