Elva nya ämnen narkotikaklassas

den 8 januari 2015

Regeringen har beslutat att elva nya ämnen narkotikaklassas den 16 januari.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att elva nya ämnen klassas som narkotika från och med den 16 januari 2015 (SFS 2014:1480). Klassningen gäller de centralstimulerande ämnena alfa-PBP, 4F-alfa-PVP, 3,4-diklorometylfendiat, 4,4’-dimetylaminorex, p-MePPP och pentylon, de smärtstillande ämnena 3-MeO-PCP och 4-MeO-PCP samt hallucinogenerna 25I-NBMD, 25G-NBOMe och 25N-NBOMe.

Inget av ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning över narkotika (se LVFS 2014:11).

Från den 16 januari krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Karolina Rosell, utredare

Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
Tel: 018-17 49 20

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies