Granskning av inhalationssteroider vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inleds

den 11 maj 2015

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en detaljerad granskning av den sedan tidigare kända risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider då de används vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider är känd sedan 2007, då en studie visade att patienter som behandlades med flutikason löpte högre risk att utveckla lunginflammation än patienter som fick placebo (overksam behandling). Sedan dess har nya studier och kombinerade studieresultat (metaanalyser) för läkemedelsklassen bidragit med ytterligare information om denna risk.

Granskningen har inletts på begäran av EU-kommissionen. Alla tillgängliga data om risken för lunginflammation med inhalerade kortikosteroider vid KOL kommer nu att granskas och behovet av uppdaterade råd till förskrivare inom EU kommer att bedömas.

I Sverige ingår följande kortikosteroider för inhalation i läkemedel som är godkända för behandling av KOL: beklometason, budesonid och flutikason.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies