Höga halter av livsfarlig substans i ecstasytabletter

den 12 januari 2015

Giftinformationscentralen har under december varnat för ecstasytabletter som hittills har orsakat minst ett svenskt dödsfall och ett flertal förgiftningsfall. En tablett som lämnats in av anhöriga har nu analyserats i Läkemedelsverkets laboratorium. Tabletten innehöll substansen PMMA i sådana mängder som kan ge kraftigt ökad kroppstemperatur, med svåra biverkningar som följd och i värsta fall dödlig utgång.

Den analyserade tabletten var orangefärgad och femkantig med ett stort ”S” på båda sidorna. Tabletter med detta utseende har under julhelgen varit inblandade flera svåra förgiftningsfall i Stockholmsområdet, samt ett nytt fall i Malmö.

– Tabletten tycks vara samma som de som analyserats i Holland och PMMA-halten är så hög att den måste anses vara direkt livsfarlig, säger Erik Lindeman, läkare vid Giftinformationscentralen.

Ecstasy innehåller normalt MDMA, en substans som ger euforiska ruseffekter. Substansen PMMA är en variant som kemisk är enklare att framställa, och därför säljs som ecstasy, men som är betydligt farligare.

Den tablett som har analyserats vid Läkemedelsverkets laboratorium innehöll 169 mg av substansen PMMA (p-metoxi-N-metylamfetamin), en substans som redan i doser på 40-50 mg kan ge kraftigt ökad kroppstemperatur. Detta påverkar flera organsystem och kan bland annat leda till hjärnsvullnad, cirkulationssvikt, sönderfall av muskel- och leverceller och i värsta fall leda till döden.

– PMMA ger inte någon snabb och tydlig ruseffekt, varför missbrukaren kan förledas att tro att tabletterna är svaga och då kanske tar en till, säger Erik Lindeman. Detta medför att kroppen plötsligt utsätts för mycket stora doser av substansen.

Tabletter med det beskrivna utseendet kan vara livsfarliga och bör under inga omständigheter konsumeras. Det går emellertid inte att utesluta att tabletter med annat utseende kan innehålla PMMA. Både PMMA och MDMA är narkotikaklassade, och därmed olagliga att sälja, köpa och inneha. Laboratorieresultaten har skickats till polisen och till andra europeiska myndigheter.

Foto: Netherlands Forensic Institute

Bild i högupplöst version (1700x1700 px)

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Erik Lindeman
Läkare
Giftinformationscentralen
08-610 05 00

 www.gic.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies