Information från Läkemedelsverket nummer 1 2015

den 27 februari 2015

I årets första nummer kan du ta del av de behandlingsrekommendationer om sexuellt överförbara bakteriella infektioner (STI) som Läkemedelsverket har tagit fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Som vid andra bakteriella infektioner är det viktigt att behandla med rätt antibiotikum på korrekt indikation för att minska risken för utveckling av antibiotikaresistens. Du kan också i detta nummer läsa en artikel om risken för hyponatremi vid behandling med antidepressiva läkemedel, en biverkan som framför allt kan drabba äldre kvinnor med flera läkemedel och som kan ge vaga symtom. Vi önskar trevlig läsning om detta och lite till!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies