Information från Läkemedelsverket nr 2 2015

den 10 april 2015

Nr 2 av Information från Läkemedelsverket innehåller ett kunskapsdokument om sömnstörningar hos barn, ett prioriterat område inom Läkemedelsverkets regeringsuppdrag att ”Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning”.

Det finns många typer av sömnstörningar varav sömnsvårigheter är den vanligaste. Vid sömnstörningar hos barn är icke-farmakologisk behandling alltid förstahandsalternativ.
I detta nummer kan du bland annat också läsa om nya rekommendationer för att minska risk för hjärtbiverkningar med hydroxizin, om brister i underhållet av hjärtstartare och om vikten av rätt hantering av läkemedel som innehåller propofol. Vill du lära dig mer om symtom och behandling vid huggormsbett gör du det på Giftinformationscentralens stående sida. Vi önskar trevlig läsning i vårsolen!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies