Information från Läkemedelsverket nummer 3 2015

den 29 maj 2015

Tidningen innehåller bland annat en rekommendation för läkemedelsbehandling vid astma. Cirka 10 % av befolkningen i Sverige har astma, och hos ungefär hälften är sjukdomen lindrig, men den kan även ge svåra och ibland livshotande symtom. Det är därför viktigt att astma diagnostiseras och behandlas korrekt.

Du kan också läsa om biverkningsrapporteringen för human- och veterinärläkemedel 2014, Giftinformationscentralens rutin att med hjälp av foton snabbt identifiera giftig svamp samt ett monografipaket för ögonläkemedel vid diabetiskt makulaödem (DME).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies