Information från Läkemedelsverket nr 5 2015

den 16 oktober 2015

I nummer 5 kan du bland annat läsa om antipsykotika och akuta diabeteskomplikationer och om hur det går till när biosimilarer godkänns. Du hittar också monografin för Hemangiol, det första godkända läkemedlet för behandling av allvarliga infantila hemangiom, och den nya behandlingsrekommendationen om infektioner med respiratoriskt syncytialvirus (RSV).

Respiratoriskt syncytialvirus (RSV) kan orsaka allvarlig nedre luftvägssjukdom hos spädbarn, immunsupprimerade och äldre. Behandlingen är i första hand symtomatisk och understödjande och allmänna åtgärder för att undvika smitta är av största vikt. Nya data talar för en fortsatt restriktiv hållning till profylaktisk behandling med palivizumab. Läs mer om detta och mycket annat, såsom om rapportering av tillbud med medicintekniska diabetesprodukter samt om manipulering av recept för särskilda läkemedel. Trevlig läsning!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies