Information från Läkemedelsverket nr 6 2015

den 18 december 2015

I nummer 6 kan du läsa den nya behandlingsrekommendationen för läkemedelsbehandling av multipel skleros (MS). Läs även om resultatet av Pangea VIII och om en första rapport om talidomidexponering i samband med graviditet.

MS är en av de vanligaste orsakerna till neurologisk funktionsnedsättning i ung vuxen ålder och betraktas allmänt som en autoimmun sjukdom som angriper centrala nervsystemet (CNS).

Behandlingsrekommendationen omfattar bland annat sjukdomsmodifierande läkemedelsbehandling vid de olika typerna av MS. Du kan även läsa om Giftinformationscentralens antidotregister, och om Pangea VIII, den åttonde globala operationen mot olagliga läkemedel samt om vikten av att undvika talidomidexponering vid graviditet. Trevlig läsning!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies