Information från Läkemedelsverket nummer 4 2015

den 26 juni 2015

I nr 4 kan du läsa den nya behandlingsrekommendationen om hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn som tagits fram mot bakgrund av att flera direktverkande antivirala läkemedel har godkänts i EU och nya behandlingsdata har tillkommit. Detta nummer är också ett temanummer om kliniska prövningar och licenser.

Ett läkemedel som ges till en patient i Sverige måste vara godkänt för försäljning i vårt land. I detta temanummer kan du bland annat läsa om vilka möjliga lösningar som finns att tillgå om alla godkända behandlingsalternativ är uttömda eller om det behövs en specialanpassning av en produkt till en patient. Läs också om läkemedels hållbarhet – en aktuell artikel i sommartider – där vi försöker reda ut begreppen om bland annat hållbarhetstid, förvaringsanvisning och användningstid. Trevlig sommarläsning!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies