Inrapporterade biverkningar för djur 2014

den 5 maj 2015

Under 2014 har 486 rapporter om biverkningar av läkemedel hos djur sänts in till Läkemedelsverket. Drygt hälften av alla rapporter handlar om biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt, häst och nötkreatur.

De reaktioner som rapporteras oftast är de som ses vid vaccinationer. Det finns även ett avsevärt antal rapporter för antiparasitära medel och NSAID.

För veterinärer finns en författningsmässig skyldighet att rapportera vissa biverkningar. Även djurägare och andra personer som har hand om djur kan rapportera biverkningar. Rapportering kan göras elektroniskt via Läkemedelsverkets webbplats.

– Vi får inte särskilt många rapporter om misstänkta biverkningar som inträffar vid behandling av produktionsdjur. Det är viktigt att även dessa misstänkta biverkningar rapporteras, säger Peter Ekström, veterinär vid Läkemedelsverket.

Vid introduktionen av nya läkemedel finns det kunskap om de vanligaste biverkningarna. Biverkningar som inträffar sällan eller som är specifika för vissa djurslag eller raser inom ett djurslag kan ibland endast upptäckas i samband med den praktiska användningen.

– Enskilda biverkningsrapporter kan inte användas för att dra direkta slutsatser om att ett visst läkemedel har orsakat en specifik biverkning, säger Peter Ekström. Den rapporterade reaktionen kan vara orsakad av läkemedlet i fråga, men kan även vara orsakad av något helt annat.

Inom EU sker ett samarbete där biverkningar rapporteras in från samtliga länder till en gemensam biverkningsdatabas. En sammanfattning med fokus på läkemedel godkända i hela EU (centralt godkända) publiceras årligen under namnet ”Veterinary pharmacovigilance, Public Bulletin”.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Peter Ekström
Veterinär
Läkemedelssäkerhet
018-17 47 95

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies