Lagerberedningen Adrenalin APL ersätts av godkänt läkemedel i APL:s akutaskar

den 15 december 2015

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APL:s) rikslicens för lagerberedningen Adrenalin APL har återkallats. Detta innebär att godkänt läkemedel ersätter lagerberedningen i APL:s akutaskar.

Ansökan om rikslicens ska göras för lagerberedningar som tillverkas i en mängd som överstiger 1000 förpackningar om året eller på begäran av Läkemedelsverket. Rikslicens kan beviljas om lagerberedningen är av god kvalitet, ändamålsenlig och inte kan ersättas av befintliga godkända läkemedel eller läkemedel tillgängliga via licens.

I februari 2011 beviljade Läkemedelsverket APL:s ansökan om rikslicens för lagerberedningen Adrenalin APL 0,1 mg/ml injektionsvätska. Beslutet var villkorat på så sätt att rikslicensen endast gällde för tillverkning av lagerberedningen för användning i APL:s så kallade akutaskar, till dess att ett godkänt läkemedel med adekvat hållbarhetstid fanns tillgängligt i Sverige eller högst 5 år.

Under 2014 godkändes läkemedlet Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injektionsvätska i Sverige. Läkemedelsverket har bedömt att Adrenalin Martindale Pharma kan ersätta lagerberedningen Adrenalin APL för användning i APL:s akutaskar. Mot denna bakgrund har Läkemedelsverket återkallat rikslicensen för Adrenalin APL. Återkallelsen gäller från och med den 1 januari 2016.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta licensgruppen@mpa.se.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies