Läkemedelsriksdagen 2015 - Läkemedelsverkets roll att säkra nytta och minimera risk

den 2 mars 2015

Läkemedelsriksdagen tisdagen den 3 mars har temat ”Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund”. Konferensen behandlar begreppet osäkerhet utifrån olika perspektiv på läkemedel, såväl vid vetenskaplig värdering som vid prissättning och tillgång för hälso- och sjukvård och patienter. Dagen inleds av folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, följt av spännande föredrag, paneldebatter och mentometeromröstningar.

Läkemedelsverket är en av de ledande myndigheterna inom EU som driver utvecklingen av det europeiska samarbetet över nya läkemedels godkännande och deras uppföljning. 

I år kommer Läkemedelsverket utifrån Läkemedelsriksdagens titel ”Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund” att berätta hur myndigheterna arbetar systematiskt för att identifiera och hantera kunskapsluckor inför och efter godkännandet av ett nytt läkemedel.

- Det finns alltid vissa kunskapsluckor när vi godkänner nya läkemedel, men vi jobbar ständigt med företag och sjukvård kring hur man bäst bygger upp kunskapen för att motverka detta. Det gäller såväl före som efter ett godkännande, säger Tomas Salmonson, senior vetenskaplig rådgivare och ordförande i CHMP, Läkemedelsverket. 

När nytta- och riskbedömning görs inför ett godkännande vägs alltid osäkerhet in. Ett godkänt läkemedel bedöms alltid ha ett positivt nytta-risk förhållande, vilket innebär att den osäkerhet som finns bedöms som acceptabel i förhållande till nyttan.   

Företagen kan åläggas olika åtgärder för att minska identifierade säkerhetsrisker, t ex att utbilda förskrivare eller göra ytterligare studier. Hälso- och sjukvården ska också rapportera biverkningar efter godkännandet till myndigheten som också granskar företagens insamlade uppdateringar av säkerhetsprofilen.   

Föredragshållare från Läkemedelsverket i år är Bror Jonzon, ämnesområdesansvarig och Tomas Salmonson, ordförande för CHMP som också sitter med i paneldiskussionen.  

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 Anmälan och program 

 

Kontakta oss

Tomas Salmonson
senior vetenskaplig rådgivare
ordförande i CHMP
070-517 47 14

Bror Jonzon
Ämnesområdesansvarig farmakoterapi
nationell utveckling
070-556 96 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies