Läkemedelsverket fortsätter att hitta avvikelser vid apotek

den 22 april 2015

Dokumentation gällande personal och organisation samt egenkontroll är två områden där Läkemedelsverket har sett flest avikelser under 2014. Myndigheten har också gjort en djupdykning i hur receptexpeditionen hanteras på apoteken. Det visar Läkemedelsverkets tillsyn av apotek för 2014.

Under 2014 genomförde Läkemedelsverket 40 fältinspektioner på apotek. Apotek från både större och mindre aktörer har inspekterats. Vanligt förekommande avvikelser är dokumentation avseende personal och organisation, egenkontroll, lokaler och utrustning.

– Det är viktigt att apoteksbranschen tar till sig av de signaler som redovisas i vår tillsynsrapport och på andra sätt fortsätter att verka för att patientsäkerheten prioriteras på alla apotek i Sverige, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket.

Antalet anmälda allvarliga avvikande händelser och brister från apoteken var under 2014 relativt oförändrat jämfört med föregående år. Sammantaget har myndigheten under 2014 tagit emot 160 anmälningar om allvarliga avvikande händelser. Hälften av dessa handlade om felexpeditioner av läkemedel där farmaceuts färdigställande inför utlämnandet hade fallerat. För 2013 var motsvarande siffra lägre. Läkemedelsverket valde därför att genomföra en särskild tillsyn i form av temainspektioner på 25 apotek under hösten 2014. Myndigheten kommer också att under 2015 följa upp apoteken på det här området.

Läkemedelsverket vill tydliggöra att myndigheten inte drar några övergripande slutsatser om kvaliteten hos Sveriges apotek utifrån de redovisade resultaten. Läkemedelsverket har totalt genomfört knappt 230 inspektioner på svenska apotek efter omregleringen av apoteksmarknaden, vilket fortfarande är ett begränsat underlag. Eftersom Läkemedelsverket har gjort ett riskbaserat urval av apotek för inspektion kan bilden inte sägas motsvara hur det ser ut på landets apotek i stort.

– Vi kommer under 2015 att fortsätta prioritera de tre fokusområden som vi började med 2014: Inspektion av nya öppenvårdsapotek, apotek som bedriver distanshandel med läkemedel och färdigställande av förordnade läkemedel. Vi kommer även under 2015 att genomföra informationsdagar för läkemedelsansvariga på apotek, något som har varit väldigt uppskattat, säger Annika Babra.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Annika Babra
Enhetschef Apotek och receptfri detaljhandel
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies