Läkemedelsverket har beslutat att tillsvidare stänga ett apotek

den 14 april 2015

Läkemedelsverket förbjuder tillsvidare Borås Cityapotek AB att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. Beslutet gäller fram till dess att Läkemedelsverket fattat nytt beslut i frågan.

Vid en rutininspektion av Borås Cityapotek AB noterade Läkemedelsverket flera större avvikelser. Den samlade bedömningen är att det föreligger en kritisk risk för patientsäkerheten vid apoteket.

Läkemedelsverket har därför beslutat att tillsvidare förbjuda bolaget att bedriva öppenvårdsapotek. Apoteket har fått fram till den 1 juni 2015 för att vidta nödvändiga åtgärder.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Karin Hååg
direktör tillsyn
070-26 09 142

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies