Många flyktingar förgiftade av svamp

den 21 september 2015

Tyska myndigheter rapporterar om ett trettiotal fall av svampförgiftningar bland flyktingar under förra veckan. Det rör sig om förgiftningar med lömsk flugsvamp som, liksom den vita flugsvampen, kan vara mycket svår att skilja från ätliga svampsorter som förekommer i mellanöstern och Asien.

Lömsk och vit flugsvamp är dödligt giftiga. Redan förtäring av en enstaka svamp kan medföra allvarlig risk. Det är därför av yttersta vikt att varna alla svampplockare för dessa svampar och i synnerhet människor med utländsk bakgrund som inte är bekanta med svampbeståndet i svenska skogar.

På Giftinformationscentralens webbplats finns en broschyr på 29 olika språk med information om våra giftigaste svampar, samt en enkel varningsaffisch som kan skrivas ut och anslås.

Inga svenska fall av förgiftning hos flyktingar har ännu kommit till Giftinformationscentralens kännedom, men varje höst händer det att personer med utländsk bakgrund tvingas söka sjukhusvård för svampförgiftning.

Migrationsverket kommer att sprida denna information inom sin organisation. Giftinformationscentralen vill uppmana även andra att sprida denna varning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Erik Lindeman
läkare
Giftinformationscentralen
08-610 05 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies