Nio nya ämnen narkotikaklassas

den 11 augusti 2015

Regeringen har beslutat att nio nya ämnen narkotikaklassas den 18 augusti.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att nio nya ämnen klassas som narkotika från och med den 18 augusti 2015 (SFS 2015:526).

Klassningen gäller följande ämnen:

  • de centralstimulerande ämnena 3-fluorofenmetrazin (3-FPM), isopropylfenidat och metylnaftidat (HDMP-28)
  • hallucinogenen 25I-NBOH
  • de smärtstillande ämnena acetylfentanyl, butyrfentanyl och ocfentanyl

samt

  • de lugnande ämnena klonazolam och deskloretizolam.

Inget av de nya ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning I över narkotika (se HSLF-FS 2015:12).

Från den 18 augusti krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ämnena. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies