Ny EU-gemensam symbol för internethandel med läkemedel

den 12 maj 2015

Den 1 juli införs en EU-gemensam symbol som ska användas av alla apotek och försäljningsställen som säljer läkemedel på webben. Syftet är att konsumenten enkelt ska kunna avgöra om handeln är laglig. Nya regler har trätt ikraft, och senast den 1 juni ska de som redan nu säljer läkemedel via en webbplats skicka in en anmälan till Läkemedelsverket.

Med start i sommar ska alla som säljer läkemedel på internet visa upp en särskild symbol på sina webbsidor.

Konsumenten ska genom att klicka på symbolen snabbt kunna se om den aktuella webbplatsen har anmält webbhandeln till Läkemedelsverket – något som är ett krav för att få bedriva handeln.

På Läkemedelsverkets webbplats kommer det att finnas en lista över alla apotek och försäljningsställen som har anmält webbhandel så att konsumenten kan verifiera att de är på en säker webbplats. I listan kommer det också finnas webbadresser till de apotek och försäljningsställen som har anmält webbhandel så att man kan klicka tillbaka till det ställe man vill handla från. 

– Fram till nu har det varit svårt för konsumenter att veta om den aktuella webbplatsen får sälja läkemedel eller inte, säger Karin Hååg, direktör vid Läkemedelsverket. Vi välkomnar symbolen och tror att den kommer att bidra till säkrare läkemedelsköp på nätet.

Reglerna omfattar alla som säljer läkemedel på distans

Symbolen införs i alla EU-länder den 1 juli. Både öppenvårdsapotek och andra försäljningsställen (t.ex. livsmedelsbutiker) som säljer läkemedel via internet omfattas av de nya reglerna. Liksom tidigare ska alla apotek även använda den nationella apotekssymbolen, både på sin webbplats och i fysiska butik.

Anmäl webbhandel i god tid

Den som säljer läkemedel på webben ska göra en särskild anmälan om det till Läkemedelsverket.  

Även om apoteket eller försäljningsstället redan tidigare har anmält att de bedriver webbhandel ska en förtydligad anmälan om webbhandel göras till registrator@mpa.se senast den 1 juni 2015. I anmälan ska det tydligt framgå vilket försäljningsställe eller apotek som webbhandeln ska ske från och när webbhandeln påbörjades eller ska påbörjas.

Kravet på att använda symbolen träder i kraft den 1 juli 2015. Bestämmelserna finns beskrivna i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2009:8 samt LVFS 2009:20 och gäller från den 11 maj 2015.  

Information som beskriver regeländringarna och anmälningsförfarandet har idag skickats ut till öppenvårdsapotek och anmälda försäljningsställen. Den som inte bedriver läkemedelsförsäljning över internet, eller inte har för avsikt att starta sådan verksamhet, berörs inte av denna förändring.

Rätt användning av symbolerna

Både den nuvarande apotekssymbolen, och den nya symbolen för internethandel, är registrerade varumärken och därmed skyddade av upphovsrättslagstiftning. Läkemedelsverket bedriver tillsyn över användningen av de båda symbolerna, liksom över all handel med och marknadsföring av läkemedel.

 

Den nya EU-symbolen för webbhandel med läkemedel.

Den nationella symbolen för apotek som infördes 2009.

 

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Om användningen av symbolen:

Anna Beckman Gyllenstrand
Läkemedelsinspektör
018-17 46 00 

Malin Eklöf
Läkemedelsinspektör
018-17 46 00 

Om att köpa läkemedel på nätet: 

Marie Kerttu
Utredare, olagliga läkemedel
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies