Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade mot barn

den 4 maj 2015

Läkemedelsverket kommer under 2015-2016 att bjuda in landets kommuner för att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt riktat mot kosmetiska produkter för barn. Myndigheten kommer även att fortsätta att granska tatueringsfärger samt konserveringsmedel i våtservetter.

- Vi kommer bland annat titta på sminkprodukter för barn som säljs i detaljhandeln. Börjar man tidigt som barn att exponera sig för olika kosmetiska produkter ökar risken att drabbas av en allergi mot ett ämne än om man börjar använda produkten som vuxen. Vi ser därför ett behov av att öka kontrollen av det här produktområdet. Ett område som Läkemedelsverket kommer att prioritera under 2015 och framåt, säger Kerstin Kahlén, utredare på Läkemedelsverket.

Under 2014 har hårfärger och tatueringsfärger varit två stora tillsynsprojekt som har publicerats men även tandblekningsprodukter har varit i fokus för Läkemedelsverkets tillsynsarbete inom kosmetikaområdet. Läkemedelsverket fortsätter att kontrollera tatueringsfärger under 2015 samtidigt som man drar igång ett nytt nationellt tillsynsprojekt tillsammans med landets kommuner runt kosmetiska produkter riktade mot barn.

Fokusområden 2015

I planeringen av tillsynsprojekt för 2015 har Läkemedelsverket utgått från den omvärldsanalys Läkemedelsverket löpande gör samt den upprättade tillsynsplanen för 2014. I omvärldsanalysen har hänsyn tagits till trender via tidsskrifter och bloggar, signaler via rapportering av oönskade effekter och tillsynsrapportering från kommuner. Några av de projekt som startades upp 2014 motiverar nya projekt för 2015.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Kerstin Kahlén
Utredare, Enheten för kosmetiska produkter
Växel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies