Paracetamol i tablettform endast på apotek från 1 november 2015

den 29 oktober 2015

Receptfria tabletter med paracetamol får inte längre säljas på andra försäljningsställen än apotek. Beslutet fattades i april och gäller från den 1 november 2015 och berör enbart tabletter som är avsedda att sväljas hela. Paracetamol i till exempel flytande form och som brustabletter berörs inte.

Bakgrunden till beslutet är en ökning av antalet förgiftningar i självskadesyfte där tillgänglighet till paracetamoltabletter som kan sväljas hela bedöms vara en betydelsefull riskfaktor.

Sedan november 2009 tillåts vissa receptfria läkemedel att säljas utanför apotek, och idag finns ca 5600 försäljningsställen anmälda till Läkemedelsverket. Det finns ca 900 receptfria läkemedel godkända i Sverige som får säljas via öppenvårdsapotek, av dessa får ca 600 säljas i dagligvaruhandeln.

Läkemedelsverket bedömde inför beslutet att tillgängligheten till läkemedel mot värk och feber inte kommer att påverkas nämnvärt. Paracetamol i form av t.ex. brustabletter eller i flytande form har likvärdig effekt som vanliga tabletter och finns alltså även fortsättningsvis tillgängligt via både apotek och detaljhandel. Paracetamol i tablettform kommer fortfarande att kunna köpas via landets 1350 öppenvårdsapotek och även via apoteksombuden.

Alla läkemedel ska användas på det rekommenderade sätt som beskrivs i bipacksedeln. Personer med bakomliggande sjukdomstillstånd eller pågående läkemedelsbehandlingar bör kontakta sjukvården för rådgivning även vid användning av receptfria läkemedel.

Om paracetamol
Läkemedelssubstansen paracetamol syntetiserades 1893 men på grund av biverkningar, sannolikt orsakade av kontamination, fick den ingen medicinsk användning. Substansen ”återupptäcktes” 1947 och började på 1950-talet användas som ett smärtstillande läkemedel. Idag används det i första hand mot lättare smärttillstånd och feber. Verkningsmekanismen för paracetamol är inte fullständigt klarlagd.
  Rätt använt är paracetamol säkert att använda. Paracetamol orsakar inte magbesvär som flera andra smärtlindrande läkemedel gör. Läkemedlet är därför särskilt lämpat för patienter som har besvär med magsår, eller som av andra skäl inte tål acetylsalicylsyra eller andra smärtstillande läkemedel.
  Paracetamol kan dock vid överdosering orsaka svåra och till och med livshotande skador på levern. Stora doser av läkemedlet är särskilt skadligt vid regelbunden hög konsumtion av alkohol eller vid nedsatt leverfunktion.

 

Om receptfria läkemedel
Receptfria läkemedel är avsedda för egenvård under en begränsad tid. Läkemedelsverket beslutar om ett läkemedel ska få säljas receptfritt efter det att företaget som innehar försäljningsgodkännandet ansökt om receptfrihet. I samband med detta beslutas även om läkemedlet ska få säljas utanför apotek. Beslut fattas för varje enskild produkt, det vill säga för ett specifikt läkemedels beredningsform, styrka och förpackning. 
  För att ett läkemedel ska godkännas för receptfri försäljning krävs att det har goda säkerhetsegenskaper vid både rekommenderad och felaktig användning, det ska vara lämpligt för egenvård och informationen för användaren ska vara tydlig och relevant. 
  Läkemedlets medicinska egenskaper bör också vara väl kända sedan en längre tid, och förpackningen ska vara utformad så att läkemedlet lätt kan användas på rätt sätt.

 
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies