Piratkopiering, e-cigaretter och e-hälsa under Almedalsveckan

den 24 juni 2015

Under Almedalsveckan anordnar Läkemedelsverket tillsammans med ett antal andra myndigheter ett seminarium om piratkopiering. Hur kan myndigheter och organisationer samarbeta för att begränsa piratkopiering och höja kunskapsnivån så att konsumenter känner en större trygghet när de handlar? Läkemedelsverket deltar också i seminarier om e-hälsa och e-cigaretter.

Myndighetsnätverket mot piratkopiering

Piratkopiering är ett världsomspännande problem som omfattar många slags produkter, men för till exempel elektronik, leksaker, kosmetika och läkemedel kan förfalskade produkter medföra stora risker för hälsan.

Myndighetsnätverket mot piratkopiering arrangerar ett seminarium tisdagen den 30 juni kl. 15.00–16.00. Plats: Grasp Studio, Norra Kyrkogatan 3 i Visby.

Myndighetsnätverket mot piratkopiering består av Konsument Europa/Konsumentverket, Läkemedelsverket, Polismyndigheten, Patent- och registreringsverket och Tullverket. Från Läkemedelsverket deltar Marie Kerttu, utredare på enheten för Kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika.

 Myndighetsnätverket mot piratkopiering

E-hälsa - ett verktyg för jämlik vård

Läkemedelsverkets tf. generaldirektör Inger Andersson medverkar vid eHälsomyndighetens seminarium, E-hälsa - ett verktyg för jämlik vård, tisdagen den 30 juni kl. 14.00 -15.30. Plats: Best Western Strand Hotell, Strandgatan 34 iVisby.

 E-hälsa - ett verktyg för jämlik vård

E-cigaretter – Vad vet vi idag?

Martin Burman, utredare från enheten för Kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika deltar i Psykologer mot Tobaks seminarium, E-cigaretter – Vad vet vi idag? Tisdagen den 30 juni kl. 11.00–12.00. Plats: Best Western Strand Hotell, Strandgatan 34 i Visby.

 E-cigaretter – Vad vet vi idag? 

 

En av dessa produkter är en falsk läkemedelskopia, den andra är äkta. För konsumenten är det i princip omöjligt att identifiera piratkopian.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Mårten Forrest
Pressansvarig
018-17 48 15

Pär-Anders Jonsgården
Pressansvarig
070-351 68 20

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies