Problem med näs-, mun- och halssprayer

den 3 juni 2015

Läkemedelsverket har fått rapporter om att användare av näs-, mun- och halssprayer har fått allergiliknande reaktioner eller överkänslighetsreaktioner. Det är viktigt att användare av CE märkta produkter läser och följer medföljande bruksanvisningar. Om det ändå uppstår någon typ av problem eller reaktioner och det är fråga om en medicinteknisk produkt bör tillverkaren kontaktas.

Läkemedelsverket har tagit emot ett flertal anmälningar och rapporter om problem som har uppstått vid användning av olika typer av näs-, mun- och halssprayer. Problemen har handlat om allergiliknande reaktioner eller överkänslighetsreaktioner med både klåda, hosta och svullnad i slemhinnan. Inga reaktioner med allvarliga konsekvenser har rapporterats.

Den inkomna informationen i anmälningarna har rört produkter som används vid förkylning och som inte är läkemedel utan medicintekniska produkter. Både näs-, mun- och halssprayer är exempel på förkylningsprodukter som kan vara medicinteknik och som följaktligen i så fall omfattas av den medicintekniska lagstiftningens krav på säkerhet (CE-märkta enligt denna lagstiftning).

Läkemedelsverket vill understryka vikten av att du som använder den här typen av produkter läser och följer de instruktioner som tillverkare har försett produkterna med. Att läsa innehållsförteckningen rekommenderas särskilt om du sedan tidigare har välkända allergier eller överkänslighet mot specifika ämnen.

Om du som användare får någon typ av reaktion eller problem vid användning av den här typen av produkt, bör du vända dig till tillverkaren och/eller till försäljningsstället. Kontaktuppgifter till tillverkaren finns på produktförpackningen och i bruksanvisningen.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Marie Olsson, Parthena Lövgren
Enheten för medicinteknik
018 17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies