Rätt användning av antibiotika viktigt för att motverka resistens

den 18 november 2015

Tillsammans med andra myndigheter uppmärksammar Läkemedelsverket antibiotikadagen idag den 18 november 2015. Nyckeln till att bekämpa antibiotikaresistens är bland annat en god användning av antibiotika i sjukvården. Läkemedelsverket har under de senaste åren tagit fram rekommendation för hur bakteriella infektioner ska förebyggas och behandlas, grundat på en växande problematik med resistensutveckling.

Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem som växer i Europa. Samtidigt ser vi en minskad användning av antibiotika till människor och djur i Sverige, rapporterar den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och EMA (ESVAC).

För att motverka antibiotikaresistens krävs att man behåller fokus på rätt användning av antibiotika – och undviker onödig behandling.

På Läkemedelsverket är antibiotikaresistens en ständigt närvarande fråga. Förutom en sammanfattning av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, sammanställd av Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket 2013, finns en rad rekommendationer för hur antibiotika ska användas.

Läkemedelsverket arbetar för minskad antibiotikaresistens även på fler områden än läkemedelsbehandling av människor, inte minst i arbetet med veterinärmedicin, där antibiotikaresistens en viktig fråga.

Läkemedelsverkets arbetar även för att uppnå Sveriges etappmål om ökad miljöhänsyn i EUs läkemedelslagstiftning och internationellt: ”Senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.”

Antibiotikadagen - European Antibiotic Awareness Day

European Antibiotic Awareness Day är en årlig kampanj den 18 november för att öka kunskap om antibiotikaresistens, av europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Lokala kampanjer runt om i Europa genomförs som förespråkar försiktighet i användning av antibiotika, där försiktighet innebär antibiotika endast ska utnyttjas när det finns ett verkligt behov – med rätt dosering och längd på behandling.

I Sverige samverkar en rad myndigheter, däribland Läkemedelsverket för att sprida information om antibiotika och riskerna med antibiotikaresistens.

En ny webbplats om när antibiotika är bra att använda och när det inte fungerar:
 http://www.antibiotikaellerinte.se/

En ny webbplats om antibiotikaresistens:
 www.skyddaantibiotikan.se 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

Mer om det europeiska initiativet:
#EAAD. http://antibiotic.ecdc.europa.eu

Mer om det internationella initiativet drivet av WHO:
#AntibioticResistance. www.who.int/drugresistance

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies