Registrera ditt innehav av ättiksyraanhydrid

den 8 juni 2015

Från och med den 1 juli 2015 gäller registreringskrav för innehav av ättiksyraanhydrid.

Under de senaste åren har man konstaterat att ättiksyraanhydrid från EU används vid olaglig herointillverkning i länder utanför EU. Smugglingen har skett med hjälp av företag som köpt ättiksyraanhydrid med ett påstått lagligt syfte. Detta har medfört ett behov av att skärpa kontrollen av de som använder denna kemikalie.

De ändrade bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning 273/2004 om narkotikaprekursorer innebär att den som innehar mer än 100 liter ättiksyraanhydrid under en period av ett år ska registrera sitt innehav.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies