Rekommendationer om antibiotikaprofylax gäller

den 7 januari 2015

Fler fall av inflammation i hjärtklaffar i England föranleder genomgång av engelska riktlinjer för antibiotikaprofylax. Läkemedelsverket avvaktar utredningen. Nuvarande rekommendationer gäller tills vidare.

Tillägg

 NYHET: Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp (2016-03-03) 

 

Läkemedelsverket har tagit del av publicerade data som visar att antalet fall av endokardit (inflammation i hjärtats klaffar) har ökat i England från 2008 till 2013. Det är oklart om ökningen har samband med de riktlinjer för antibiotikaprofylax som 2008 infördes i England av NICE (National Institute for Health and Care Excellence). Inom NICE pågår nu en analys av data, och en granskning av de gällande riktlinjerna rörande antibiotikaprofylax. 

Läkemedelsverket välkomnar den nu pågående utredningen inom den engelska myndigheten då de svenska rekommendationer för antibiotikaprofylax i tandvården som publicerats till stor del baseras på samma data som legat till grund för de engelska rekommendationerna. I avvaktan på resultatet från utredningen gäller fortfarande Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation ”Antibiotikaprofylax i tandvården” från 2012.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Kerstin Claesson
Gruppchef Kunskapsstöd

018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies