Restsituation för läkemedel som innehåller ketobemidon

den 9 mars 2015

På grund av brist på aktiv substans på den internationella marknaden finns risk för en restsituation för vissa läkemedel som innehåller ketobemidonhydroklorid. Både godkända läkemedel och extemporeläkemedel berörs. Restsituationen har delvis redan uppstått och om råvarubristen inte löser sig inom kort beräknas rest på ytterligare produkter uppstå under våren 2015.

Ketobemidon är ett opioidanalgetikum som används vid behandling av svåra smärttillstånd.

Råvarubristen påverkar delvis tillgängligheten för godkända läkemedel med ketobemidon (Ketogan Novum tablett 5 mg, Ketogan Novum injektionsvätska, lösning 5 mg/ml). Nuvarande lager av Ketogan Novum tablett beräknas räcka cirka tre veckor och prognosen för kommande leveranser är osäker. Ketogan Novum injektionsvätska finns tillgänglig för beställning.

Förutom godkända läkemedel på den svenska marknaden finns också extemporeberedningar med ketobemidon att tillgå. Apotek Produktion och Laboratorier AB (APL) tillhandahåller produkter främst i form av infusionsvätska i kassetter eller infusionspåse, i varierande styrkor och volymer. Med utgångspunkt från förväntad förbrukning beräknar APL kunna tillhandahålla extemporeberedningar innehållande ketobemidon till och med april 2015. Unimedic tillhandahåller injektionsvätskor i varierande styrkor och volymer. Injektionsvätska med ketobemidon i styrkan 20 mg/ml har inte kunnat tillhandahållas sedan en tid tillbaka. Unimedic kommer fortsatt kunna leverera övriga beredningar.

För de patienter som behandlas med ketobemidon bör i varje enskilt fall ställning tas till hur ett eventuellt byte till annat opioidanalgetikum kan genomföras.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies