Samnordiska förpackningar - ny information och nytt formulär

den 4 mars 2015

Dokumenten ”Guideline on Nordic packages” och ”Frequently asked questions Nordic packages” har nu publicerats i uppdaterade versioner. Samtidigt har ett formulär för önskemål om samnordisk granskning av mock-uper publicerats.

Dokumenten ”Guideline on Nordic packages” och ”Frequently asked questions Nordic packages” har nu publicerats i uppdaterade versioner.

För de frågor som är nya respektive har uppdaterats i FAQ- dokumentet finns datumet ”2015-02-25” angivet.

Samtidigt har ett formulär för önskemål om samnordisk granskning av mock-uper publicerats. Detta formulär ska användas av sökande vid önskemål om en gemensam granskning av samnordiska förpackningar av de berörda Nordiska myndigheterna.  Ansökan kan endast göras för de samnordiska förpackningar som uppfyller någon av de tre kriterierna angivna i formuläret.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Ylva Satrell
Senior Expert, Enheten för Produktinformation
018-17 46 00 (växel)

Ulrika Björnsson
Handläggare, Enheten för produktinformation
018-17 46 00 (växel)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies