Stängt apotek i Borås får öppna igen

den 2 juni 2015

Läkemedelsverket har beslutat att Borås Cityapotek AB får fortsätta bedriva detaljhandel med läkemedel. Bolaget har vidtagit de åtgärder som Läkemedelsverket förelagt Borås Cityapotek AB och myndigheten upphäver därför sitt beslut från april. Det här innebär att apoteket kan öppna igen och beslutet gäller omedelbart.

Läkemedelsverket beslutade den 9 april i år, efter en rutininspektion, att stänga Borås Cityapotek AB och förbjöd företaget att tillsvidare bedriva öppenvårdsapotek. Vid inspektionen noterades stora avvikelser i verksamheten och att det fanns en kritisk risk för patientsäkerheten.

Med hänsyn till att bolaget nu har vidtagit de åtgärder som Läkemedelsverket förelagt Borås Cityapotek AB så upphäver myndigheten sitt beslut från april. Det här innebär att apoteket kan öppna igen och beslutet gäller omedelbart.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Enhetschef Annika Babra
Apotek och Receptfri detaljhandel ´
Tel. 070-51 72 639

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies