Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen

den 18 mars 2015

Läkemedelsverket har granskat 29 olika tatueringsfärger och kontrollerna visade att 15 färger innehöll förbjudna ämnen klassificerade som cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande eller innehöll för höga halter av föroreningar. Nästintill alla produkter hade även någon form av märkningsbrist. Endast 2 av de kontrollerade färgerna följer regelverket för tatueringsfärger.

– Vi ser allvarligt på detta och har sett till att färgerna plockats bort från marknaden. Vi kommer att fortsätta vår kontroll av tatueringsfärgerna på den svenska marknaden, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har utfört analyskontroller och märkningskontroller av 29 tatueringsfärger för tatuering och permanent makeup. 15 produkter visade sig innehålla förbjudna ämnen eller för höga halter av föroreningar. 6 av produkterna innehöll aromatiska aminer vilka är förbjudna med anledning av deras cancerframkallande, mutagena (skadar arvsmassan, DNA), reproduktionstoxiska (skadar fortplantningsförmågan) eller allergiframkallande egenskaper.

13 av de undersökta färgerna innehöll förhöjda halter av föroreningarna arsenik, antimon, barium, bly, zink eller polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 27 av produkterna hade märkningsbrister som till exempel saknade varningstexter, sterilmärkning och innehållsförteckningar.

Efter utförd granskning uppfyllde endast 2 produkter de regler som Läkemedelsverket kontrollerat. Tack vare korrigerande åtgärder från berörda företag uppfyllde till slut ytterligare 7  tatueringsfärger de regler som kontrollerats. Övriga 20 tatueringsfärger togs bort från den svenska marknaden med anledning av Läkemedelsverkets kontroll.

- De som tillverkar, säljer eller injicerar tatueringsfärger måste ta sitt ansvar för att färgerna ska uppfylla regelverket. Det betyder att företagen måste ha koll på reglerna och granska tatueringsfärgerna innan de säljs vidare eller används. Vi rekommenderar att konsumenter som funderar på att tatuera sig ställer frågor till tatueraren för att försäkra sig att denne har koll på reglerna, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket.

År 2013 trädde de svenska reglerna för tatueringsfärger i kraft. Läkemedelsverket ansvarar tillsammans med landets kommuner för att kontrollera att företagen följer reglerna.

Till Läkemedelsverkets register finns runt 1600 tatueringsfärger anmälda. På Läkemedelsverkets webbsida finns information gällande regler samt råd till konsumenter som funderar på att tatuera sig.

Kontrollerade tatueringsfärger. Foto: Läkemedelsverket. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Magnus Crona
Utredare på Enheten för Kosmetiska produkter
018-17 42 82
 
Lena Nohrstedt
Utredare på Enheten för Kosmetiska produkter
018-17 42 07

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies