Var femte kan tänka sig köpa receptbelagda värktabletter på nätet utan recept

den 23 mars 2015

En undersökning som Läkemedelsverket låtit göra om allmänhetens attityder till läkemedelsköp via internet visar att var femte, 22 procent, kan tänka sig att köpa receptbelagda värktabletter på internet utan att först gå till läkare och få ett recept. Nästan var sjätte, 13 procent, kan tänka sig att köpa receptbelagda sömntabletter på internet utan recept. I båda fallen rör det sig om läkemedelsgrupper där det finns preparat som är narkotikaklassade.

Undersökningen, som är utförd av TNS Sifo och omfattar 2 000 intervjuer, visar att det framförallt är storstadsbor i åldern 18-29 år som kan tänka sig att köpa läkemedel på internet utan recept och konsultation av en läkare.

40 procent av de tillfrågade kan tänka sig att köpa något av de angivna receptbelagda läkemedlen i undersökningen utan recept.

- Det oroar oss och visar på att många kan tänka sig att köpa receptbelagda läkemedel från andra, mindre nogräknade källor, säger Marie Kerttu, utredare på Läkemedelsverket.

Undersökningen är ett led i Läkemedelsverkets arbete med att upplysa om hur man handlar receptbelagda läkemedel säkert och om riskerna med att handla från andra än godkända apotek.  För att kunna köpa receptbelagda läkemedel hos något av de godkända nätapotek som finns krävs att man har fått läkemedlet förskrivet av en läkare.

Säker e-handel med receptbelagda läkemedel ger fler möjligheter för konsumenterna att få tillgång till säkra och effektiva läkemedel om man inte har tid eller möjlighet att besöka ett apotek. En förutsättning för säker e-handel med receptbelagda läkemedel är att konsumenten själv kan avgöra vad som är ett godkänt apotek. Svenska godkända apotek känner man igen genom att de använder den nationella apotekssymbolen.

- I juli kommer det bli lättare för konsumenten att känna igen ett godkänt internetapotek inom EU för då lanseras den nya EU-symbolen, säger Marie Kerttu, utredare på Läkemedelsverket.

15 olika kategorier av behandlingsområden ingår i undersökningen: Skönhetsinjektioner, dopningspreparat, klimakteriebesvär, prostatabesvär, bantningspiller, ADHD-läkemedel, hjärt-kärlbesvär, antidepressiva läkemedel, ångestdämpande, p-piller, sömn/insomning, hosta/luftrörsbesvär, smärta och värk, potensmedel och antibiotika/penicillin.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Marie Kerttu, utredare
Läkemedelsverket
018- 17 42 03
072-738 23 58

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies