14 nya ämnen blir narkotika

den 20 januari 2016

Regeringen har beslutat att 14 nya ämnen narkotikaklassas den 26 januari.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att 14 nya ämnen klassas som narkotika från och med den 26 januari 2016 (SFS 2015:996). Klassningen gäller det centralstimulerande ämnet propylfenidat, hallucinogenerna N,N-dipropyltryptamin (DPT), 6-allyl-6-nor-LSD (AL-LAD), LSZ, allyleskalin, metallyleskalin, eskalin, 25B-NBOH, 25B-NBF, 25C-NBF och 25I-NBF, de smärtstillande ämnena U-47700 och W-18 samt det lugnande ämnet metizolam.

Inget av ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i förteckning I i Läkemedelsverkets förteckningar över narkotika (se HSLF-FS 2015:35).

Från den 26 januari krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

För tio ämnen, som redan är narkotika i Sverige, uppdateras LVFS 2011:10 med uppgift om internationell förteckning. Detta i enlighet med beslut fattade av FN:s narkotikakomission (Commission on Narcotic Drugs) om att föra in nya ämnen i 1961 års narkotikakonvention samt 1971 års psykotropkonvention. I praktiken innebär ändringen framför allt att företag med tillstånd att föra in narkotika i Sverige ska inkludera uppgift om införsel eller utförsel av ämnena AM-2201, 1-bensylpiperazin, JWH-018, MDPV, mefedron och metylon i sin kvartalsredovisning till Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Karolina Rosell, utredare
Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
Tel: 018-17 49 20

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies