Ändringsföreskrifter med anledning av ny läkemedelslagstiftning

den 1 april 2016

Den 1 januari 2016 trädde en ny läkemedelslag (2015:315) och en ny läkemedelsförordning (2015:458) i kraft. Med anledning av det har nu Läkemedelsverket beslutat om ändringsföreskrifter för att ersätta hänvisningar till gamla läkemedelslagen (1992:859) och gamla läkemedelsförordningen (2006:272) med hänvisningar till de nya författningarna.

I samband med dessa ändringar föreslås även ändringar i andra inaktuella hänvisningar som görs till t.ex. andra föreskrifter utfärdade av Läkemedelsverket eller av andra myndigheter samt lagstiftning.

De första ändringsföreskrifterna träder i kraft den 1 april 2016 respektive den 15 april 2016. Under våren 2016 kommer ytterligare ett 20-tal ändringsföreskrifter gällande hänvisningar till den nya läkemedelslagstiftningen och andra inaktuella hänvisningar att beslutas och träda i kraft.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Rättsenheten
Tel nr till Vx 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies