Antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk receptbeläggs

den 1 december 2016

Läkemedelsverket har beslutat att receptbelägga antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk som idag är receptfria. Beslutet är fattat som en del i arbetet mot resistens för att behålla effekten av antimikrobiella läkemedel.

– Genom att införa receptkrav för dessa läkemedel vill vi minska fel- och överanvändning och aktivt motverka framtida resistensutveckling, säger Anders Lignell, utredare och infektionsläkare på Läkemedelverket.

Läkemedelsverket gör bedömningen att antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk för behandling av infektioner orsakade av bakterier, virus, svamp och encelliga parasiter för behandling av människor och djur ska vara receptbelagda. Läkemedelsverkets beslut stöds av nationellt och internationellt arbete mot antimikrobiell resistens, bland annat WHOs handlingsplan mot antimikrobiell resistens vilken antogs under 2015.

Det finns idag övertygande bevis för att antimikrobiell resistens drivs av användningen, såväl korrekt som felaktig.

– Antimikrobiell resistens hotar själva kärnan i den moderna medicinen. Därför är det viktigt att vi strävar efter korrekt användning av dessa läkemedel vilket receptkrav kan bidra till, avslutar Anders Lignell.

De receptfria läkemedel som berörs är endosförpackningar av Diflucan, Fluconazol Hexal och Solona vilka samtliga innehåller flukonazol, för behandling av svampinfektion i underlivet.

Även Afamcivir som innehåller famciclovir för behandling av munherpes berörs, men detta läkemedel har inte marknadsförts i Sverige.

Receptkravet gäller från och med den första juni 2017.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Växel
Tel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies