Årsredovisning 2015: Fortsatt stark position för Läkemedelsverket

den 22 februari 2016

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2015 har idag lämnats till regeringen. Myndigheten har en fortsatt stark position inom EU samtidigt som myndigheten har en komplex finansieringsbild att förhålla sig till.

Läkemedelsverket har en ledande roll i Europa och medverkar till att bidra att läkemedel och medicintekniska produkter är effektiva, säkra och förenliga med en hållbar utveckling av miljön.

– Jag konstaterar att vi under året lyckats behålla vår framskjutna och starka ställning i det europeiska och internationella samarbetet. Ett tydligt bevis är bland annat att vi i hög utsträckning utses, av det europeiska läkemedelsverket EMA, till utredande land i samband med godkännanden av nya läkemedel för Europa, säger Inger Andersson, tf Generaldirektör på Läkemedelsverket.

Komplex finansieringsbild

Läkemedelsverket har en komplex finansieringsbild där 80 % av intäkterna kommer från avgifter. Det finns ett 15-tal olika förordningar som styr avgifterna för de uppgifter myndigheten utför. De flesta avgiftsområden är i balans. Några områden ger ett överskott, men de nationella avgifterna för kontroll av läkemedel ger ett underskott.

– Läkemedelsverket har nyligen lämnat ett förslag till regeringen på en anpassning av avgifterna, med syfte att nå en balans över tid, säger Inger Andersson.

Läkemedelsverkets omsättning var något lägre 2015 än föregående år, främst på grund av lägre intäkter av statliga bidrag. Det ekonomiska utfallet för 2015 visar ett minusresultat, men är bättre än budgeterat. Det förbättrade utfallet beror främst på ökade intäkter från EU-samarbetet, men även lägre personalkostnader.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Ambjörn Lindqvist
Planeringschef Verksamhet och Uppföljning
Tel: 018-174726

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies