Åtta nya ämnen blir narkotika

den 15 augusti 2016

Regeringen har beslutat att åtta nya ämnen blir narkotika från och med den 16 augusti 2016. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen.

Åtta nya ämnen blir narkotika

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att åtta nya ämnen klassas som narkotika från och med den 16 augusti 2016 (SFS 2016:841).

Beslutet gäller följande ämnen:

  • akrylfentanyl
  • 4-fluorometylfenidat, 4F-MPH
  • 4-metylmetylfenidat
  • desoxi-D2PM
  • 2C-P
  • adinazolam
  • kloniprazepam
  • zapizolam

Inget av ämnena används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (se HSLF-FS 2016:80). Ändringen innebär att det från och med den 16 augusti krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Två ämnen tillförs uppgift om internationell förteckning

Läkemedelsverket har även uppdaterat föreskrifterna LVFS 2011:10 med uppgift om internationell förteckning för två ämnen, som redan är narkotika i Sverige – ämnena acetylfentanyl och MT-45. Uppdateringen har gjorts med anledning av beslut fattade av FN:s narkotikakommission, Commission on Narcotic Drugs, om att föra in dessa ämnen i 1961 års narkotikakonvention. Ämnena acetylfentanyl och MT-45 är sedan tidigare narkotika i Sverige genom att de anges i bilagan till förordningen om kontroll av narkotika. I praktiken innebär ändringen framförallt att företag med tillstånd att föra in narkotika i Sverige ska inkludera uppgift om införsel eller utförsel av ämnena acetylfentanyl och MT-45 i sin redovisning till Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Ola Philipson
Kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
018-174759

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies