Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

den 22 juni 2016

Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Genomgående budskap i de nya rekommendationerna är vikten av att göra en individuell bedömning av behov och nytta/risk innan läkemedelsbehandling startas och att effekt och biverkningar noggrant följs upp.

 Foto: Shutterstock

- Det är väldigt glädjande att regeringen har givit Läkemedelsverket uppdraget att öka kunskapen om barns läkemedel och deras användning. De här rekommendationerna har tagits fram inom det arbetet, säger Sam Nordfeldt, utredare på Läkemedelsverket. Behovet kom fram i de inventerande möten som Läkemedelsverket haft med specialister inom barn- och ungdomspsykiatri.

Neuroleptika är en grupp antipsykotiska läkemedel som har stor betydelse för behandlingen av allvarliga psykiatriska tillstånd, men biverkningar är vanliga och ibland svåra. De rekommenderas främst vid svåra psykiska sjukdomstillstånd som mani och schizofreni. Barn och ungdomar har större risk än vuxna för allvarliga biverkningar av neuroleptika, som exempelvis snabb viktuppgång.

Läkemedelsverket publicerar nu rekommendationer för läkemedelsbehandling vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar där neuroleptika används idag. Syftet är att bidra till en ändamålsenlig läkemedelsanvändning.

Rekommendationen i korthet:

  • Läkemedel är ett komplement till andra ändamålsenliga insatser som föräldrautbildning, omvårdnad, socialt stöd och psykoterapi.
  • Neuroleptika bör endast användas hos barn och ungdomar efter särskilt övervägande och med beaktande av risker på kort och lång sikt.
  • Bedömning av nytta mot risk för individen görs kontinuerligt.
  • En plan för noggrann uppföljning ska alltid finnas.
  • Förebyggande livsstilsråd om kost och fysisk aktivitet ges tidigt.
  • Det är viktigt att biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket.
  • Det är också viktigt att ta fram mer kunskap, bland annat genom studier och kliniska prövningar.

- Psykosmediciner som kan ge svåra biverkningar används för ofta på barn och ungdomar, säger Håkan Jarbin, chefsöverläkare på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Halland. De ger en lugnande effekt men också allvarliga biverkningar som viktuppgång, högt blodtryck och diabetes. Man ska titta väldigt noga på hur mycket man vinner på att ge psykosmedel och vilka nackdelar det får för patienten, säger Håkan Jarbin

Behandlingsrekommendationerna har sammanställts av Läkemedelsverket. Arbetet har genomförts i samverkan med Socialstyrelsen och Svenska föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP). Aktuell vetenskap har samlats i samverkan med SBU. Expertgruppens rekommendationer riktar sig till förskrivare av neuroleptika till barn och ungdomar.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Frågor om framtagningen

Huvudansvarig dr Sam Nordfeldt, utredare
sam.nordfeldt@mpa.se
Tel: 072 506 9987

Projektledare dr Ninna Gullberg, utredare
ninna.gullberg@mpa.se

Externa kontaktpersoner som medverkat i arbetet
Barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP
Behandlingsfrågor

Överläkare Håkan Jarbin
Hallands sjukhus
BUP Halland
Tel: 070-677 8006
Hakan.Jarbin@regionhalland.se

Specialistsjuksköterska Karin Melin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
BUP Specialmottagning
Tel: 031-343 6772
Karin.a.melin@vgregion.se

Klinisk farmakologi
Läkemedelsfrågor

Specialistläkare Jenny Kindblom*
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Klinisk farmakologi
Tel: 031-342 1000
Jenny.kindblom@vgregion.se
*semester, åter 2016-07-04

Socialstyrelsen
Registerdata ang. barns läkemedelsanvändning

Medicinsk sakkunnig Bengt Danielsson
Bengt.Danielsson@socialstyrelsen.se

Patientrepresentanter
Brukarperspektivet

Eva Nordin-Olsson
Tel: 070-211 55 92
eva.nordin-olsson@ltdalarna.se

NSPH/Attention

Lena Björklund-Olofsson
Tel: 073-615 29 69
lena.bjorklund.o@gmail.com 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies