Behandlingsrekommendation om läkemedel vid gikt

den 25 maj 2016

Gikt är en vanlig sjukdom som fått ökad aktualitet på grund av att förekomsten ökat, bilddiagnostiken förbättrats och nya läkemedel godkänts. Läkemedelsverket har i samarbete med experter från sjukvården nu utarbetat rekommendationer för läkemedelsbehandling.

 

Läkemedelsverket har i samarbete med en expertgrupp utarbetat rekommendationer för läkemedelsbehandling av gikt. Rekommendationerna baseras på de litteraturgenomgångar som publiceras i bakgrundsdokumenten samt på utredningsrapporter och produktinformation. För situationer där evidens saknas eller är otillräckligt baseras rekommendationerna på konsensus i expertgruppen.

Viktiga punkter i den nya behandlingsrekommendationen är:

  • Förhöjd halt av urat i serum är i sig inte diagnostiskt för gikt utan skall bedömas tillsammans med kliniska symtom och objektiva fynd.
  • Vid behandling av akut gikt är NSAID/cox-2hämmare, kolkicin och kortison effektmässigt likvärdiga alternativ. Val av behandling styrs av patientens ålder, samsjuklighet och övrig medicinering.
  • Lågdos kolkicin är lika effektivt som högre dos men tolereras bättre.
  • Vid giktsymtom och förhöjd halt av urat i serum och bör patienten uppmanas att minimera sitt intag av alkohol, särskilt öl, och av animaliskt protein samt att regelbundet vara fysiskt aktiv, dock utan extrem muskelbelastning. Överviktiga patienter bör stimuleras till att gå ner i vikt.
  • När uratsänkande läkemedel sätts in, under eller efter en giktattack, bör samtidigt skydd (profylax) mot nya attacker ges, t ex NSAID/cox-2hämmare, kolkicin eller prednisolon i upp till 6 mån.
  • Allopurinol är förstahandsval vid uratsänkade behandling. Dosen bör ökas med 100 mg i taget från 100 upp till max 900 mg/dygn, tills målnivån för urat har uppnåtts.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Överläkare docent Meliha C. Kapetanovic
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Avdelningen för reumatologi
och
Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus
Telefonnummer: 046/171625; 0709/436803

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies