Biverkningsrapportering fortsätter att öka

den 30 maj 2016

Läkemedelverkets ”Årsrapport för biverkningar” visar att man under 2015 tagit emot cirka 8 000 biverkningsrapporter för humanläkemedel. De vanligast rapporterade biverkningarna bekräftar sedan tidigare kända biverkningsprofiler för de berörda läkemedlen.

Under år 2015 tog Läkemedelsverket emot totalt 8 086

biverkningsrapporter. Av dessa rapporter kom 6 286 stycken från den svenska hälso- och sjukvården, vilket innebär en ökning med 16 % jämfört med år 2014. Resterande 1 800 biverkningsrapporter kom från konsumenter, en ökning med 32 % jämfört med år 2014.

Det räcker med en misstanke om en biverkning för att rapportera, vilket innebär att biverkningen alltså inte behöver vara bekräftad av rapportören.

I Sverige infördes ett spontanrapporteringssystem för läkemedelsbiverkningar år 1965. Sedan dess har biverkningsrapporteringen visat en ökande trend och idag innehåller den svenska biverkningsdatabasen över 150 000 rapporter. Rapporter om misstänkta biverkningar från hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i det löpande

säkerhetsarbetet med godkända läkemedel och sedan 2008 ingår även biverkningsrapporter från konsumenter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Kerstin Jansson
Enhetschef
Läkemedelssäkerhet
Tel: 018-17 48 59

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies