Brist på Macrodex 60 mg/ml, Rheomacrodex 100 mg/ml och Plasmodex

den 21 december 2016

Marknadsförande företag har meddelat Läkemedelsverket att en restsituation för Macrodex 60 mg/ml, Rheomacrodex 100 mg/ml, och Plasmodex kommer att uppstå. Orsaken är att tillverkningen hos nuvarande tillverkare har upphört. En produktionsflytt har påbörjats. Macrodex 60 mg/ml och Rheomacrodex 100 mg/ml är restnoterade från 2017-01-01 och Plasmodex bedöms bli restnoterad från 2017-06-01.

Macrodex 60 mg/ml (dextran 70) och Plasmodex (dextran 60) används som plasmaersättning och blodvolymexpanderande medel. Macrodex har också viss användning som trombosprofylax. Rheomacrodex 100 mg/ml (dextran 40) används för att förebygga eller behandla olika typer av cirkulationsrubbningar bland annat i samband med kärl- och plastikkirurgi.

I dagsläget finns inget besked om när läkemedlen åter kan vara tillgängliga på den svenska marknaden.

Förskrivare ombeds följa regionala/lokala behandlingsrekommendationer. För behandling av hypovolemi är alternativ som används hydroxyethylstärkelse (HES) eller gelatin inom operationssjukvården, och albumin eller gelatin inom intensivvården. För att ersätta antikoagulationseffekten av dextran används annat antikoagulerande preparat.

Vid behov finns det möjlighet att ansöka om licens för likvärdiga dextranprodukter godkända i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter.

Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies