E-cigaretter är inte läkemedel

den 17 februari 2016

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort frågan om e-cigaretter kan klassificeras som läkemedel på grund av sitt nikotininnehåll. Domstolen har konstaterat att de i målet aktuella e-cigaretterna inte utgör läkemedel i den mening som avses i läkemedelslagen. Det betyder att e-cigaretter inte behöver vara godkända som läkemedel för att få säljas.

Läkemedelsverket ser positivt på att det nu har kommit ett klargörande i frågan.

I det reviderade tobaksproduktsdirektivet finns bestämmelser om e-cigaretter. Regeringens tobaksdirektivsutredning arbetar med frågan om hur direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Elin Maria Gustafsson
Utredare på Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
Tel. 018-17 46 58

Martin Burman
Utredare på Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
Tel. 018-17 46 67

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies