EMA granskar direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C

den 18 mars 2016

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av så kallade direktverkande antiviraler mot hepatit C-virus (HCV), med anledning av rapporterade fall av reaktivering av hepatit B i samband med behandling med dessa läkemedel.

Direktverkande antiviraler mot HCV är viktiga läkemedel för behandling av kronisk hepatit C (en kronisk infektionssjukdom som angriper levern och orsakas av hepatit C-virus). Direktverkande antiviraler används generellt i kombinationer utan interferon, som tills helt nyligen var en del av behandlingen av hepatit C men tolereras sämre. Interferoner är aktiva mot både hepatit B och hepatit C-virus som kan förekomma samtidigt hos en och samma patient.

Granskningen har tillkommit till följd av rapporterade fall av reaktivering av hepatit B-virus hos patienter infekterade med både hepatit B- och hepatit C-virus, som har behandlats med direktverkande antivirala läkemedel mot HCV. Reaktivering av hepatit B betyder att en patients inaktiva hepatit B-infektion åter har blivit aktiv.

EMA kommer nu att ta reda på omfattningen av reaktivering av hepatit B-virusinfektioner hos de patienter som behandlas med direktverkande antiviraler mot hepatit C, samt utvärdera om några åtgärder behöver vidtas.

Under granskningen rekommenderas patienter att prata med sin läkare om de har några frågor.

Följande direktverkande antivirala läkemedel är godkända för behandling av kronisk hepatit C inom EU och finns i Sverige:

Daklinza (daclatasvir), Exviera (dasabuvir), Harvoni (sofosbuvir/ledipasvir), Olysio (simeprevir), Sovaldi (sofosbuvir), Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir).

De utövar sin effekt genom att hämma proteiner i hepatit C-virus som är nödvändiga för bildandet av nya viruspartiklar.

För mer information om respektive läkemedel hänvisar vi till produktinformationen som kan nås via länk: https://lakemedelsverket.se/LMF/

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies