EMA granskar paracetamol med modifierad frisättning

den 11 juli 2016

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kommer att utvärdera nytta och risker med paracetamoltabletter med modifierad frisättning och depottabletter innehållande paracetamol, som finns i flera EU-länder. Dessa är utformade för att frisätta paracetamol under en längre tid än beredningar med omedelbar frisättning av paracetamol (som frisätter den aktiva substansen snabbare och inte ingår i denna granskning).



Det sedvanliga sättet för att bedöma och hantera överdoser och förgiftningar med paracetamol är utformade för beredningar med omedelbar frisättning av paracetamol. Under de senaste åren har det förekommit ett antal fall av överdosering med vissa paracetamoltabletter med modifierad frisättning som tyder på att det sedvanliga sättet inte är helt anpassad för att behandla överdoser med de sistnämnda produkterna.

Granskningen kommer att utföras av EMAs säkerhetskommitté PRAC, efter en begäran från Läkemedelsverket. PRAC kommer att utvärdera tillgängliga data angående risker med överdosering av paracetamol i tabletter med modifierad frisättning eller depottabletter och om några ytterligare åtgärder behövs vidtas. Under tiden bör patienter som har några frågor om sina läkemedel diskutera dem med sin läkare eller apotekspersonal.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies