EMA inrättar arbetsgrupp om zikavirus

den 9 februari 2016

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inrättat en arbetsgrupp av europeiska experter med specialkunskaper om vacciner, infektionssjukdomar och annan relevant expertis för att bidra till det globala svaret på zikavirusinfektioner. Denna grupp kommer att finnas tillgänglig för att ge rådgivning om olika vetenskapliga och regulatoriska frågor för forskning och utveckling av läkemedel eller vacciner mot viruset.

EMAs arbetsgrupp etablerades efter att Världshälsoorganisationen (WHO) den 1 februari 2016 förklarade att utbrottet av zikavirus är en risk för folkhälsan av internationell omfattning.

Det finns för närvarande inga vacciner eller andra läkemedel, för att skydda mot eller behandla zikavirusinfektion, som är godkända eller genomgår kliniska studier.

Läkemedelsmyndigheten uppmuntrar utvecklare av läkemedel att kontakta EMA om de har några lovande projekt inom detta område. EMA kommer även proaktivt nå ut till företag som redan planerar att arbeta med utveckling av vacciner och erbjuda vetenskaplig och regulatorisk rådgivning. För att stödja åtgärder mot detta växande problem för folkhälsan, kommer EMA granska all ny information så snart den blir tillgänglig.

Under en akut hälsosituation såsom utbrottet av zikavirus, samarbetar EMA med europeiska organ, däribland Europeiska kommissionen och europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) samt med internationella organisationer som WHO och andra internationella tillsynsmyndigheter från drabbade länder.

Befintliga mekanismer finns för att stödja utveckling av läkemedel

Det finns redan ett antal befintliga mekanismer och hjälpmedel som kan användas för att påskynda forskning och utveckling av läkemedel och vacciner inom ramen för en ny virussjukdom som zika.
Företag kan begära vetenskaplig rådgivning från EMA om vilka försök och studier som krävs för att utveckla sina produkter. Tidig och regelbunden samverkan med läkemedelsmyndigheten kan avsevärt påskynda utvecklingen av läkemedel.

Förfarandet enligt europeisk artikel 58 ger också en möjlighet att ge ett vetenskapligt yttrande om behandlingar som är avsedda främst för användning i icke-EU-länder samtidigt med ett nära samarbete med WHO och experter från dessa länder.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies