EMA planerar för offentliga utfrågningar

den 21 april 2016

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC har antagit den slutgiltiga arbetsordningen för offentliga utfrågningar som kommittén kan anordna i samband med vissa utvalda säkerhetsutredningar. Arbetsordningen beskriver processen för förberedelse, genomförande och uppföljning av dessa utfrågningar.

Lagstiftningen om säkerhetsövervakning av läkemedel ger PRAC möjlighet att hålla offentliga utfrågningar som en del av vissa säkerhetsutredningar. Utfrågningarna är ett nytt verktyg som införs i syfte att engagera EU-medborgare i frågor om läkemedelssäkerhet. Vid utfrågningarna får PRAC möjlighet att ta del av allmänhetens erfarenheter rörande exempelvis ett läkemedels eller en läkemedelsgrupps effekter, tillgängliga behandlingsalternativ samt synpunkter på föreslagna åtgärder för att hantera och minimera risker.

Offentliga utfrågningar kommer att kunna hållas från och med september 2016. Mer information finns i dokumentet för arbetsordningen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies