EMA rekommenderar indragning av Velactis i hela EU

den 19 juli 2016

Efter att allvarliga biverkningar har setts vid användning av Velactis, en produkt för sinläggning av mjölkkor, rekommenderar Europeiska Läkemedelsmyndighetens kommitté för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) att Velactis dras in från hela den europeiska marknaden. Produkten har inte marknadsförts i Sverige och inga svenska djur har behandlats.

Detaljerad information från Europeiska Läkemedelsmyndigheten, EMA, finns att läsa i sin helhet:
 EMA recommends suspending the veterinary medicine Velactis used in dairy cows at the time of drying off

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Peter Ekström, expert Läkemedelsverket:  tel 018-174795

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies