EMA utvidgar granskning av SGLT2-hämmare

den 11 juli 2016

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC utvidgar en granskning, som ursprungligen endast omfattade kanagliflozin, till att också inkludera dapagliflozin och empagliflozin som hör till samma läkemedelsgrupp (så kallade SGLT2-hämmare).

EMA inledde i april en granskning av diabetesläkemedlet kanagliflozin efter det att en ökning av amputationer, i huvudsak tåamputationer, hade observerats i en pågående klinisk studie som kallas CANVAS. Omfattningen av denna granskning har utvidgats då den potentiella risk som utvärderas för kanagliflozin kan vara relevant även för de andra läkemedlen i denna grupp, dapagliflozin och empagliflozin.

Patienter rekommenderas att kontakta sin läkare om de har några frågor.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies