EMA utvidgar granskning av direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C

den 15 april 2016

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjade den 17 mars 2016 en granskning av så kallade direktverkande antiviraler mot hepatit C-virus (HCV) med anledning av rapporterade fall av reaktivering av hepatit B i samband med behandling med dessa läkemedel. Nya data om risk för recidiv av levercancer har nyligen blivit tillgängliga och granskningen har nu utökats med att även omfatta risken för levercancer.

I april 2016 blev nya data tillgängliga från en studie beträffande risken för recidiv av levercancer (hepatocellulär cancer) hos patienter som tidigare haft levercancer och som behandlats med direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C. Studien tydde på att dessa patienter riskerade att cancern skulle komma tillbaka tidigare än patienter med hepatit C som inte behandlats med direktverkande antivirala läkemedel. Omfattningen av den pågående granskningen har därför utvidgats till att också bedöma risken för levercancer med dessa läkemedel.

Under granskningen rekommenderas patienter att prata med sin läkare om de har några frågor.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies