En tillverkningssats av Glucagon Novo Nordisk, 1 mg, förfylld spruta (HypoKit) med batchnummer FS6X299 dras in

den 6 september 2016

En tillverkningssats av Glucagon Novo Nordisk, 1 mg, i förfylld spruta (HypoKit), dras in av tillverkaren. Det finns risk att sprutan inte fungerar vilket kan leda till allvarliga skador om läkemedlet inte kan ges som avsett vid en akut svår hypoglykemi (lågt blodsocker). Därför ska förpackningar från den aktuella batchen omedelbart lämnas in till närmaste apotek för utbyte.

Det är bara tillverkningssatser med batchnummer FS6X299 som berörs av indragningen. Patienter som har denna förpackning hemma uppmanas att inte använda läkemedlet, och återlämna det till apoteket.

Läkemedlet används för behandling av svår hypoglykemi (lågt blodsocker) för diabetespatienter som behandlas med insulin. Företaget har gjort en utredning som visade att i ett begränsat antal fall kan nålen lossna från sprutor i den specifika batchen. I Sverige är en batch berörd. Tillverkaren har meddelat samtliga svenska apotek och vården att läkemedlet från den aktuella batchen omedelbart ska sluta säljas, användas och plockas bort från eventuella lager. Man behöver inte heller vara orolig om man använt en spruta från den aktuella batchen eftersom felet bara rör själva sprutan och inte läkemedlet.

Den aktuella förpackningen är märkt på följande sätt:
Batch: FS6X299, utgångsdatum: 08/2018

Om man har en Glucagon Novo Nordisk i förfylld spruta (HypoKit) med ett batchnummer som INTE nämns ovan kan man känna sig trygg med att sprutan med läkemedlet fungerar som den ska.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta ossLäkemedelsverket
Bengt Berglund, gruppchef,
Inspektion av industri och sjukvård
Tel: 070-655 45 98


Novo Nordisk Scandinavia AB
www.novonordisk.se

Kundtjänst
Tel: 020-98 18 10

Media
Sara Jensen
Tel: 0706-388937
sajn@novonordisk.com

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies